Aanmelden

Phonorama,
een panorama van geluiden uit de Papegaaiwijk,
ter gelegenheid van 25 jaar Papegay

Phonorama is het verjaardagsproject dat de Papegay samen met vzw aifoon uitwerkt.
Met Phonorama willen we buurtbewoners en andere partners in de wijk (zoals scholen, handelaars, ..) meetrekken in een participatief traject dat hen op een positieve manier laat omgaan met geluid. We leren (opnieuw) luisteren, brengen wijkgeluiden in kaart en onderzoeken hoe we met geluid op een artistieke manier kunnen ingrijpen in de samenleving. Het verloop en het resultaat van het traject liggen niet vast maar hangen af van de inbreng van de wijkbewoner. Dit project kan mede gerealiseerd worden met de steun van de stad Gent en van Wijk Aan Zet.

16 december: Cinéma pour l'oreille in Poortackere (14u, 16u en 19u)

Op 16 december brengt geluidenkunstenaar Stijn Demeulenaere in de kapel van Monasterium Poortackere op drie verschillende momenten (14u, 16u en 19u) een Cinéma pour l'oreille. Deze voorstellingen zijn gebaseerd op zijn project Latitudes waarin hij live componeert met geluiden uit vooral Zuid-Afrika en IJsland. Tijdens de voorstellingen in Poortackere zal ook een uitgebreide set geluiden uit de Papegaaiwijk in de compositie verwerkt worden.

Wil je één van de voorstellingen meemaken? Dat kan. De voorstellingen zijn gratis maar we vragen wel dat je reserveert, het aantal plaatsen per voorstelling is namelijk beperkt. Elke voorstelling duurt 30 minuten.

                   

16 december en 17 december: installatie Echo met geluiden uit de Papegaaiwijk in Cité Melchior in Twaalfkameren, telkens van 11u tot 17u

Cité Melchior is een tweezijdig bebouwd pleinbeluik in Twaalfkameren (nrs. 59-83) dat al sedert 1979 beschermd is als monument en als stadsgezicht. Het is een plek die velen onbekend is maar - samen met Monasterium Poortackere - als een uniek rustpunt in onze wijk mag beschouwd worden. Op 16 en 17 december zal de Phonorama geluidenvangst in dit beluik aan de wijk teruggegeven worden.

Een bezoek aan het beluik, de sfeer opsnuiven en snuisteren in de wijkgeluiden kan het hele weekend, tekens tussen 11u en 17u, en is gratis. Je zult er genieten van de rust en van het geluidenpanorama dat de stilte en het unieke van de plek nog eens extra in de verf zal zetten.

Jagen op geluiden
DOE MEE!

Gedurende november en december sturen we vier ei-foons de Papegaaiwijk in. Hiermee kan iedereen een maand lang in de wijk jagen op gekke, stille, korte, lange, geheimzinnige, geruststellende, ... geluiden.

Iedereen in de wijk mag meedoen! Leen gratis een speciaal ontwikkelde ei-foon of gebruik je eigen smartphone, een dictafoon of een oude cassetterecorder.

Wil je mee op geluidenjacht, zorg dan:

  • voor een eigen recorder of reserveer een ei-foon via mijngeluid@depapegay.gent;

  • dat we weten wie je bent, welk geluid je opneemt en waar en wanneer dat gebeurde: spreek al deze gegevens op je recorder in vlak voor je het geluid opneemt.

  • We beperken ons tot binnen- en buitengeluiden van de wijk. Stemmen (tekst) en muziek zullen we niet gebruiken.

Bezorg ons je geluiden via mijngeluid@depapegay.gent. Wil je dat jouw geluiden kans maken om opgenomen te worden in onze Cinema pour l'oreille of in onze tijdscapsule belanden, zorg dan dat ze vóór 5 december bij ons terechtkomen.

Je kunt ook rechtstreeks één van onze vier kapiteins contacteren (elke ei-foon wordt begeleid door een kapitein). Deze zijn: Suzan Vermeulen (Twaalfkameren 12), Louisa Vanderhaegen (Papegaaistraat 39), Hilde Vandecasteele (Pekelharing 53) en Filip Bogaert (Coupure 669). Zij zullen je dan verder op weg helpen.

Tijdcapsule

Twintig geluiden uit de wijk worden geselecteerd voor de toekomst. We stoppen ze in een tijdcapsule die voor 25 jaar onder de grond verdwijnt. Het is te hopen dat de Papegay in 2042 nog zal bestaan, zich de capsule herinnert en de geluiden van vandaag zal kunnen aftoetsen aan de tijd van dan.

Met de financiële steun van: